<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kystvandring 2017

Skrevet lørdag d. 24. juni 2017

Beretning om Kystvandring 2017

Danmarksnaturfredningsforening (DNO) og Hjerteforeningen (HFO) i Odsherred havde afholdte den årlige Kystvandring søndag d. 11. juni 2017.

Der var planlagt 2 ture, én lang på ca. 12 km og en kort på ca. 5 km, og på trods af et dejligt solskinsvejr mødte der kun 10 deltagere op til vandringen og ud over disse var 4 deltagere guider fra DNO og 5 fra HFO

kyst17-1

På den lange tur var der 14 og den korte tur 5 deltagere, vi startede kl. 10:10 hvilket gjaldt for begge ture.
Skansehage – var vores første punkt, så vi gik langs stranden med kurs mod Skansehage, hvor Svend-Aage fortalte om selve krumodden og den gamle skanse, som menes at være opført omkring 1644, som forsvar mod fjendtlig indsejling i Isefjorden. Nu gik turen videre til Kongestenen

Kongestenen – ligger på en stor lyngklædt slette med en anselig og er rejst til minde om de danske kongevalg, der i en periode omkring 1100-tallet fandt sted i nærheden heraf. Præcist hvor vides ikke, men mange fund og beretninger peger på stedet her ved Isefjordens munding og lige langt til Skåne og Jylland og bekvemt for Roskilde. For ganske få år siden målte man sig frem til Danmarks geografiske midtpunkt: Det ligger på en mark godt en kilometer vest herfor og viser, at stedet ikke var helt skævt valgt – Bornholm tæller jo med i udmålingen.

kongesten

Efter en lille pause med fortællinger om Kongestenen m.m. sagde vi farvel til dem der gik den korte rute, hvilket medførte at de nu gik tilbage til Rørvig afført af Steen Axil, den lange rute gik videre af Myntestien.

Myntestien – med sin særegne stemning og uberørte natur – følger den gamle kystskrænt mod Isefjorden. Her er naturskov, så man kan føle sig hensat til stenalderens skovbevoksninger. Den gamle kystlinje er godt besat med gamle bopladser.

kyst17-2
Korshage – var vort næste vigtige punkt, så vi gik helt ud til spidsen af Korshage, hvor vi holdt et velfortjent hvil og fik spist vores medbragte frokost, og vejret var som før omtalt, helt på vores side. Efter frokost gik turen videre forbi

kyst17-4

Flyndersø og her mødte vi en rigtig flad sø – som fladfisken flynderen.  Flyndersø har været kendt som en botanisk perle grundet det store kalkindhold– et såkaldt ekstremrigkær. Her ses den sjældne orkidé mygblomst foruden salepgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og mange andre sjældne planter.
Overskylning med saltvand og en årrække med tilgroning har dog gjort området mindre artsrigt.

Dybesø – skal man rundt om, og den tur tog vi også
Dybesø er kun op til 2,3 meter dyb og navnet refererer formentlig til den øst for liggende Flyndersø, som er meget lavvandet, hvad navnet antyder. Begge søer er tidligere lavninger i Kattegat, som er blevet isoleret fra havet i takt med, at landet har hævet sig og storme har lejret en strandvold på kun 70 meters bredde.

kyst17-3

Højsandet – lå og ventede på os, hvilket betød, at vi gik op på selve højsandet som på sit højeste sted, er ca. 15 meter højt, og her fulgte den fantastiske sandvold de 3 km tilbage til Rørvig.

Da vi kom tilbage til start, fik vi sagt farvel til hinanden, og mit umiddelbare indtryk var, at alle havde haft en god tur.

Tak til både deltagere og guider for et godt samvær.

Tekst: Svend-Aage Petersen
Foto:  Svend-Aage Petersen og Leo Christiansen