<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra generalforsamlingen 2017

Skrevet tirsdag d. 14. februar 2017

Referat fra generalforsamlingen d. 25. januar 2017

Valg af dirigent: Sved Aage Petersen

1.Formandens beretning

  1. Nytårsmarcher: I Grønnehave skov og i Høve skov
  2. Ny hjertestarter: Hos Meny
  3. Landsindsamling: Underretning om startvanskeligheder og resultatet
  4. Hjertebrød: Hos Konditorbageren

Blodtryksmålinger: To gange i Matas Nykøbing og to gange i Asnæs

Hjerterådgivning: Ved sygeplejerske Karen Brun i Sundhedscenteret

Afslutning på Hjerteholdet med dukkerne

Kystvandring: I 2016 ved Overby Lyng

Hjertecafe`: Ved sygeplejerske Marlene Højmark i Sundhedscenteret

2.Regnskab: Leo

3.Indkomne forslag: Ingen

      4.Valg til bestyrelsen: På valg var i ulige år:

Preben S. Pedersen (villig til genvalg)

Torben Knudsen (villig til genvalg)

Kim Alkestrup (villig til genvalg)

Alle tre genvalgt uden modkandidater.

Resten af bestyrelsen er på valg i lige år.

5.Evt.: Svend Aage omtalte Kystvandringen 2017 samt en tur i Højbyområdet i         september

Leo omtalte Det lille Hjertehold

Hjerteskolen

Referent: Birgitte