<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat generalforsamlinger jan 18 og marts 18

Referat fra Generalforsamlingen d. 30.01.2018

 1. Valg af referent: Svend Aage Petersen
 2. Bestyrelsens beretning: Kim aflagde beretning:
  1. Nytårsmarcher
  2. Landsindsamling
  3. Kystvandring
  4. Blodtryksmålinger
  5. Hjertecafé
  6. Kurser i livredende førstehjælp
  7. Det lille Hjertehold
  8. Persondataloven
 3. Regnskab til orientering: Leo orienterede
 4. Indkomne forslag: Ingen
 5. Valg: Følgende valgtes:
  1. Flemming Voldsted
  2. Tina Jakobsen
  3. Bendi Nilsson

Eventuelt: Da bestyrelsen mangler en kasserer, opfordrede Kim til, at en sådan meldte sig. Dette skete ikke i løbet af selve generalforsamlingen

sign

 

Hjerteforeningen i Odsherred indkalder hermed til

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 12.marts 2018 kl. 12.00

I Sundhedscentret, 1. sal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:

Leo Christiansen. Ekstraordinær generalforsamling var indkaldt rettidigt på hjemmesiden.

 1. Valg af yderligere et bestyrelsesmedlem (Bestyrelsen foreslår Jane Wolsted)

Jane Filbert blev enstemmigt valgt som kassere (efternavn forkert på indkaldelsen).

 1. Eventuelt

sign